Untitled Document
TÁNCMŰVÉSZET

Tanulmányi terület belső kódja Nyíregyháza: 02
Tanulmányi terület belső kódja Debrecen: 06

A képzés célja:

A táncművészeti tagozat diákjai olyan párhuzamos oktatásban részesülnek, mely során lehetőséük nyílik táncművészeti szakképzés megszerzésére.
Célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek tanítása és gyakoroltatása, amelyek felkészítik a tanulót a táncos szakmai követelmények teljesítésére, képessé teszik a középfokú szakképesítéssel betölthető munkakörök ellátására. Az érettségit követő kiegészítő szakképzésben a képzési idő 2 év. Ennek során a tanulók olyan képzésben részesülnek, melynek befejeztével szakmai vizsgát tehetnek.

A FELVÉTEL FELTÉTELEI :

A, a 7.évfolyam évvégi és a 8.évfolyam félévi tanulmányi eredménye

-magyar nyelv
- magyar irodalom
- matematika
- idegen nyelv és
- történelem tantárgyakból.

Az itt elérhető maximális pontszám 50 pont

A képességvizsgálat területei:

Ritmusérzék, koordinációs készség, testalkat, mozgásmemória, improvizációs készség alapján történik.

Az itt elérhető maximális pontszám 150 pont

A képességvizsgálat öltözete:

Lányok: tornadressz, hosszú vagy rövid szárú testnadrág, balettpapucs vagy vastag zokni
Fiúk: tornanadrág, atlétatrikó, vastag zokni
A jelentkező hozzon magával sportorvosi igazolást (külön EKG vizsgálatról is), illetve tüdoszűrő papírt, amely igazolja, hogy egészségileg alkalmas a tánc továbbtanulására.
A felvételt kizáró körülmény az orvosi alkalmassági vizsga hiánya, illetve alkalmasságot kizáró okok (mozgásszervi megbetegedések, gerincbetegségek...)

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, melynek beérkezési határideje: 2013. február 15.

A munkaterület leírása:

Táncos - Kortárs és modern táncos szak, Színházi táncos szak, Néptácos szak

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, technikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki alkalmas színpadi vagy kartáncosi feladatok igényes megvalósítására, előadására.
A táncos tevékenységet a klasszikus balett, a színpadi tánc és a modern tánc, néptánc területén fejti ki és gyakorolja. Közreműködik balett-társulatoknál, táncegyütteseknél, színházaknál. Feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, vagy vállalt feladatát a megbízó elvárásai alapján önálló tevékenység keretein belül látja el. Tudása alapján képes tanulmányai folytatására táncművészeti főiskolán, illetve egyetemes műveltsége alapján más főiskolán vagy egyetemen.

 
Minden jog fenntartva! ( karbantartja/supported by: ÁTALAKÍTÁS ALATT! )