Alapfok

Aloldalak:

Alapfokú művészetoktatás

Az alapfokú művészetoktatási képzés a jogszabályban meghatározott kereteken belül:

 

  • táncművészeti (társastánc, néptánc, modern-kortárstánc, balett),

 

  • képző- és iparművészeti (grafika, festészet, szobrászat és kerámia, fotó és film),

 

  • színművészeti

 

területeken kívánja biztosítani a tanulók számára az alkotó és önkifejező képességeik kibontakoztatását, tehetségük gondozását, készségeik, képességeik fejlesztését.

 

Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális, emberi és erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat megteremteni, hogy az szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

 

A művészeti neveléssel az iskola megalapozza a tanulók esztétikai szemléletét, illetve gazdagítja esztétikai értékeit. Az esztétikai nevelés végső célja, hogy az itt tanuló gyerekek élményeiket kreatív cselekvésben fejezzék ki: az iskolában tanult értékeket, érzelmeket ki tudják fejezni a tánccal, tudjanak rajzzal és festéssel, mintázással értéket teremteni, kifejezően előadni a tanult drámajátékokat.

 

A kiemelkedő munka jutalma:

 

Tanulóink rendszeresen részt vesznek versenyeken, pályázatokon, kiállításokon.

 

A tanév végén, az ünnepélyes Művészeti Gála keretében vehetik át a jutalmukat, díjaikat a legeredményesebb növendékek. A díjakat, minden művészeti terület saját értékelési szempontjai alapján állítjuk össze, mely lehet:

 

  • emlékplakett, oklevél, vásárlási utalvány,

 

  • ingyenes táborozás (nyári szakmai tábor),

 

  • külföldi utazás

Felvétel feltételei

 

  • A tanuló jelentkezéséhez, beíratásához a szülők szándéknyilatkozata szükséges (jelentkezési lap kitöltése). Az iskolakezdéshez szükséges minimális életkor: 6 év.

 

  • A felsőbb évfolyamokba jelentkező gyerekek felvételéről a tanév kezdetekor szintfelmérés alapján döntünk.