Felvételi követelmények

Központi felvételi írásbeli vizsgát nem kérünk, a felvételi pontszámokat az általános iskolai bizonyítvány figyelembe vételével számítjuk.

 

A hozott pontok számítása az alábbiak szerint történik:

 

a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredménye

                – magyar nyelv max.10 pont

                – magyar irodalom max.10 pont

                – matematika max.10 pont

                – idegen nyelv max.10 pont

                – történelem tantárgyakból max.10 pont.

 

Az ez alapján elérhető maximális pontszám: 50 pont

 

A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (a fejlődés egyéb pszichés zavarai) a jelentkezési lapjukhoz csatolják a szakértői bizottság által kiállított szakértői véleményt.

 

Szakértői Bizottság által hozott felmentéseket módunkban áll elfogadni, a kötelezően választható tantárgyak közül a matematika kiváltható a földrajz tantárggyal, az idegen nyelv kiváltható a biológia tantárggyal.
(Kérnénk a Szakértői Bizottság határozatát fénymásolva csatolni.)

Ha a tanuló a magyar helyesírás alól felmentett, a magyar irodalom érdemjegyet kétszer számoljuk.

 

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulót is fogadunk, mentesítés és felmentés azonban nem illeti meg őket.

 

A következő tanulmányi területeken egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges:

0002: gimnázium belügyi rendészet fakultációval

0003: gimnázium honvédelmi-katonai alapismeretek fakultációval

0004: gimnázium képzőművészeti fakultációval

0005: gimnázium táncművészeti fakultációval

0008: gimnázium sport fakultációval

 

Jelentkezni az általános iskolában található egységes jelentkezési lapon lehet, melynek beérkezési határideje: 2019. február 18.

 

A felvételi tájékoztatóban meghirdetett képzéseink ingyenesektandíjat NEM kell fizetni.

 

Jelentkezési lapok kitöltése

 

Az Abigél Többcélú Intézmény OM azonosítója: 102703

A jelentkezési lapon fel kell tüntetni a választott képzés belső kódját, ami a felvételi tájékoztatóban megtalálható.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a jelentkezési lapon a megfelelő sorrendben az összes tagozatot jelöljék meg a gimnáziumi kínálatunkból, mert gyermeküket – ha megfelel a felvételi követelményeknek – ennek elmulasztása miatt nem tudjuk más tagozatra irányítani.

A jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban segítséget nyújtunk: 06 20/316-4344-es telefonszámon.