Szakok

Aloldalak:

4 évfolyamos gimnázium – általános tanterv

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: gimnáziumi kerettanterv

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

Az általános gimnáziumi képzésben részt vevő tanulók a négy év során az általános műveltség megszerzésével, illetve az utolsó két évfolyamon az általuk választott tárgyak emelt szinten való tanulásával bármely felsőoktatási intézményben sikeresen folytathatják tovább tanulmányaikat.

 

Választható fakultációk:

 

Tanulóink olyan egyedülálló, általános műveltséget megalapozó komplex fakultációt választhatnak (idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, pszichológia, pályaorientáció, természettudományok, médiaismeretek és művészeti ismeretek), amely fejlesztő képzési tartalmakkal kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.

 

Korábbi fakultációs programok:

  • Jelenismeret
  • Vállalkozzunk! Etikus vállalkozó ismeretek
  • Munkapiac technika, életvitel és gyakorlat

4 évfolyamos gimnázium belügyi rendészet fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A képzés keretein belül a tanulók megismerkedhetnek a rendvédelmi, a katasztrófa – tűz és polgári teendők fogalmával. A fakultáció további előnye, hogy diákjaink ingyenesen jutnak hozzá a KRESZ elméleti képzéshez, így segédmotor kerékpár, motorkerékpár, valamint gépjárművezetői engedély megszerzéséért nem kell külön tanfolyamért fizetniük.

 

Az önvédelmi ismeretek tantárgy keretein belül a tanulók elsajátítják mindazon technikák és módszerek összességét, melyeket nemcsak a szakmai továbbtanulás során, hanem a hétköznapi életben is alkalmazhatnak önmaguk és mások védelmére váratlan helyzetekben. 

 

A tanulók a lövészet tantárgy keretein belül elsajátíthatják a fegyverismereti vizsgához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket egyaránt.

 

A képzés érettségi vizsgával zárul, a kötelező tárgyak mellett választható tárgyként közép- és emelt szinten is lehet vizsgázni belügyi rendészeti ismeretekből.

 

A tanulmányi területen egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

 

4 évfolyamos gimnázium képzőművészeti fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett művészettörténet tantárgyat, valamint emelt óraszámban vizuális kultúra tantárgyat tanulnak. A képzés folyamán a tanulók elegendő jártasságot szerezhetnek a képző- és iparművészeti szakok elsajátításához. A képzés keretein belül lehetőséget biztosítunk olyan népszerű és modern művészeti területek megismerésére, kipróbálására és elsajátítására, mint a street art kategóriába tartozó esztétikus graffiti, és a magas fokú esztétikai és grafikai ismereteket igénylő tetoválás. Képzésünket ajánljuk az egyetemek, főiskolák képzős- és iparművészeti szakjaira készülő tanulóknak.

 

A tanulmányi területen egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

4 évfolyamos gimnázium táncművészeti fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulnak dráma és tánc tantárgyakat. A képzés folyamán a tanulók elegendő tudást szerezhetnek a táncművészeti szakok elsajátításához. Megismerkednek a néptánc, a modern- és társastánc, a klasszikus balett alapjaival. Lehetőséget biztosítunk tanulóinknak, hogy megismerkedjenek a street dance, musical és a színház varázslatos világával.

Olyan előadóművészeti ismereteket és gyakorlatot szereznek, amelyekkel felkészülnek az egyetemek, főiskolák táncművészeti szakjainak felvételi vizsgáira.

 

Tanulóink minden évben felléphetnek a debreceni Csokonai Színház hagyományos tanévzáró gálaműsorán, tudásukat pedig próbára tehetik a minden évben megrendezésre kerülő Abigél Országos Minősítő Táncfesztiválon.

 

A tanulmányi területen egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

4 évfolyamos gimnázium humán fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

Diákjaink az általános tantervű gimnáziumi képzés keretén belül az általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tárgyakat, mely nemcsak az emelt szintű érettségi eredményes letételéhez segíti őket, hanem sikeres továbbtanulási lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézmények bölcsészettudományi, illetve jogtudományi karának különböző képzéseire.

4 évfolyamos gimnázium idegen nyelvi fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

Napjainkban a nyelvtanulás iránt megnőtt igény és érdeklődés megkívánja az idegen nyelvek tanítását, különösképpen az angol vagy német nyelvek ismeretét.

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanult idegen nyelvek elsajátításával nemcsak középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerezhetnek, melyek többletpontot jelentenek a felsőoktatásba történő jelentkezéskor, hanem akár bölcsészettudományi karokon is folytathatják tanulmányaikat.

4 évfolyamos gimnázium sport fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban vesznek részt testnevelés órákon, illetve igény szerint sportfoglalkozásokon. Profi élsportoló testnevelő tanárok biztosítják a diákok számára képességeik maximális kibontakoztatását. Intézményünk sportegyesületekkel együttműködésben áll, ezért olyan diákok jelentkezését is várjuk, akik egyesületi szinten is sportolnak. A gimnáziumi képzés tökéletes lehetőséget biztosít arra is, hogy testnevelés tantárgyból érettségi vizsgát tegyenek. Mind a középfokú, mind az emelt szintű testnevelés érettségi vizsgára tartunk felkészítőt. Jelenleg is több élsportoló diák tanul az iskolában, akik közül többen testnevelés szakon tanulnak tovább.

 

A tanulmányi területen egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

4 évfolyamos gimnázium informatika fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulnak informatikát. A képzés folyamán a tanulók elengedő tudást szerezhetnek az ECDL vizsga letételéhez. A negyedik év végére az emelt szintű érettségi vizsga követelményeivel megegyező ismereteket szereznek a tanulók. Ajánljuk az egyetemek, főiskolák informatika, programozás szakjaira készülő tanulóknak.

4 évfolyamos gimnázium pszichológia fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulnak pszichológia tantárgyat. A képzés felkészíti a tanulókat a pszichológia középszintű érettségi vizsga követelményeire. A tanulók megismerkednek a pszichológia alapfogalmaival, a szociálpszichológia, személyiséglélektan, alkalmazott pszichológia alapismereteivel. A képzés a személyiségfejlődés, önismeret, szociális érzékenység, kommunikáció témaköreire helyezi a hangsúlyt, mely nemcsak a továbbtanulásra, és a pszichológiai alkalmassági tesztek sikeres kitöltésére készíti fel tanulóinkat, hanem útmutatásként szolgál a mindennapi élethelyzetekben is.

4 évfolyamos gimnázium mozgóképkultúra és médiaismeret fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulnak mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyat. A képzés felkészíti a tanulókat a mozgóképkultúra és médiaismeret középszintű érettségi vizsga követelményeire. A mozgóképkultúra és médiaismeret elsősorban a médiaszövegek szövegértési képességének fejlesztését és az audiovizuális média társadalmi szerepének, működési módjának tisztázását szolgálja, hiszen a média rendkívüli hatással van korunk emberének tájékozottságára, személyiségére.

 

Ajánljuk a média világa iránt érdeklődő tanulóknak, a kommunikáció és médiatudomány szakokra továbbtanulni készülő diákoknak.

4 évfolyamos gimnázium honvédelmi- katonai alapismeretek fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A képzés keretein belül a tanulók megismerkedhetnek a honvédelem alapfogalmaival, az állampolgárok honvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeivel.

 

A diákokat a katonai alapismeretek tantárgy keretein belül felkészítjük a közép-, illetve az emelt szintű érettségi vizsgára, amely a szakirányú továbbtanulást segíti elő. 

 

A tanulók fegyveres oktatása a lövészet tantárgy keretein belül Európa-bajnok és válogatott szakképzett oktatók vezetésével (légfegyveres-lézerfegyveres lövészet, íjászat) történik. 

 

A fakultáció további előnye, hogy diákjaink ingyenesen jutnak hozzá a KRESZ elméleti képzéshez, így segédmotor kerékpár, motorkerékpár, valamint gépjárművezetői engedély megszerzéséért nem kell külön tanfolyamért fizetniük.

A tanulmányi területen egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.

4 évfolyamos gimnázium – dráma fakultációval

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: kerettantervekre épülő helyi tanterv választott specializációval

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

A diákok a 4 évfolyamos gimnáziumnak megfelelő általános óraszám mellett emelt óraszámban tanulnak magyar nyelv és irodalom, dráma és tánc tantárgyakat. A tanulók megismerkedhetnek a színészmesterség alapjaival, beszédtechnikát tanulhatnak. Olyan képzést kapnak tanulóink, amely a továbbtanulás széles palettáját teszi lehetővé (tanító szak, tanári szakok, drámapedagógus, óvodapedagógus, logopédus, színművészeti szakmák, kommunikáció szakok). Célunk nemcsak tanulóink sikeres érettségi vizsgára történő eljuttatása, hanem olyan személyiségfejlesztő képzés biztosítása, amelyben tanulóink kiváló érzelmi intelligenciával, kommunikációs készséggel rendelkeznek.