4 évfolyamos gimnázium – általános tanterv

A középiskolai évfolyamok száma: 4 évfolyam

 

Alkalmazott tanterv: gimnáziumi kerettanterv

 

Választható idegen nyelv: angol és német

 

Az általános gimnáziumi képzésben részt vevő tanulók a négy év során az általános műveltség megszerzésével, illetve az utolsó két évfolyamon az általuk választott tárgyak emelt szinten való tanulásával bármely felsőoktatási intézményben sikeresen folytathatják tovább tanulmányaikat.

 

Választható fakultációk:

 

Tanulóink olyan egyedülálló, általános műveltséget megalapozó komplex fakultációt választhatnak (idegen nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, pszichológia, pályaorientáció, természettudományok, médiaismeretek és művészeti ismeretek), amely fejlesztő képzési tartalmakkal kialakítja a tanulókban az élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet.

 

Korábbi fakultációs programok:

  • Jelenismeret
  • Vállalkozzunk! Etikus vállalkozó ismeretek
  • Munkapiac technika, életvitel és gyakorlat